SAMSUN KESK“24 OCAK DÜN DEĞİL, BUGÜNDÜR” - Nabız Gazetesi - Rize Haberleri, Artvin Haberleri,Karadeniz Haberleri,Kadın,Çevre,Bölge Haberleri,insan hakları,cinsellik,dünya,siyaset,emek

SON DAKİKA

Nabız Gazetesi – Rize Haberleri, Artvin Haberleri,Karadeniz Haberleri,Kadın,Çevre,Bölge Haberleri,insan hakları,cinsellik,dünya,siyaset,emek

SAMSUN KESK“24 OCAK DÜN DEĞİL, BUGÜNDÜR”

Bu haber 22 Ocak 2021 - 19:28 'de eklendi ve kez görüntülendi.
SAMSUN KESK“24 OCAK DÜN DEĞİL, BUGÜNDÜR”

24 Ocak Kararlarıyla 12 Eylül askeri Faşist darbesi gerçekleştirilmiştir. Bu kararların izinde yürüyen iktidarlar ise 40 yıl boyunca işçilerin, emekçilerin haklarını ortadan kaldıran baskıcı düzeni sürdürmüştür bu ‘günü unutmadık’ diyen Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu Samsun şubeler platformu KESK adına dönem Sözcüsü Erdem AVCI yazılı bir basın açıklaması yaptı.
“24 OCAK DÜN DEĞİL, BUGÜNDÜR”
Gençağa KARAFAZLI
SAMSUN
24 Ocak kararları sonrası neoliberal dönüşüm karaları uygulanırken aydınlarımıza gazetecilere demokrasi mücadelesi yürütenler yönelik karanlık eller faili meçhuller ile toplumu sindirmeye korku salmaya devam ediyorlar KESK dönem sözcüsü Erdem AVCI;
“EN BELİRGİN ADIMLARI 24 OCAK 1980 KARARLARIİLE ATILMIŞTIR”
“Bugün ülkemizde tüm hızıyla devam eden emek karşıtı, sermaye yanlısı neoliberal dönüşüm sürecinin simgesi olan kararlarla, 24 Ocak 1980 Kararları ile hafızlarda yer etmiştir.
1974’te Şili’de Pinochet darbesiyle başlayan, 1979’da İngiltere’de Margareth Thatcher ve 1980’de ABD’de Başkan Ronald Reagean’ın iktidara gelmesiyle simgelenen neoliberal dönüşüm sürecinin ülkemizdeki en belirgin adımları 24 Ocak 1980 Kararları ile atılmıştır.
Serbest piyasa ekonomisine, ihracata dayalı ekonomik modele geçilen 24 Ocak 1980 Kararları ile emek karşıtı, sermaye dostu bir düzenin taşları döşenmiştir.
“40 YIL GEÇTİ İKTİDARLAR 24 OCAK KARARLARINI UYGULUYOR”
24 Ocak Kararları ile işçilerin, emekçilerin kazanılmış tüm hakları hedef tahtasına konulmuştur. Aradan geçen 40 yılda, 24 Ocak Kararlarının izinde yürüyen iktidarlar döneminde işçilerin, emekçilerin grev ve toplu sözleşme hakkı başta olmak üzere sendikal hakları alabildiğine sınırlamıştır.
24 Ocak Kararları ile devlet eli ile verilen kamu hizmetlerinin tasfiyesinin, eğitimden sağlığa tüm kamu hizmetlerinde özel sektörün ağırlığının artırılmasının önü açılmıştır. Devletin küçültülmesini, savunma ve güvenlik dışında kalan tüm kamu hizmetlerinden elini çekmesini savunan siyasal iktidarlar aradan geçen kırk yılda kamu hizmetlerini adım adım piyasaya açmıştır. Bütçelerde kamu yatırımlarına ayrılan paylar gittikçe azaltılmış, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi yandaş konfederasyonlarla yapılan ‘toplu sözleşmelerle’ düşük ücretlere, güvencesiz istihdama mahkûm edilmiştir. Buna karşın teşvikler yağdırılan özel sektörün eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerindeki payı alabildiğine artırılmıştır.
“GEÇEN 40 YILDA MİLYONLARCA İŞÇİYİ, EMEKÇİYİ AÇLIK SINIRININ ALTINA İTMİŞTİR”

24 Ocak Kararları ile rekabetçi bir piyasa ve ekonominin kurulması adına ücretler-maaşlar düşürülmüştür. Bu kararları rota edinen siyasal iktidarlar aradan geçen 40 yılda milyonlarca işçiyi, emekçiyi açlık sınırının altına itmiştir.
24 Ocak Kararları ile devletin ekonomideki payını azaltan önlemler kapsamında Kamu İktisadi Teşekküllerinin (KİT) yok pahasına sermayeye devrinin önü açılmıştır. Aradan geçen 40 yılda halkın birikiminin ürünü fabrikalar, işletmeler ‘özelleştirme’, ‘sermayeyi tabana yayma’ adı altında tek tek yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmiştir.
“24 OCAK KARARLARINI REHBER EDİNEN SİYASAL İKTİDARLAR TARIMI BİTİRDİ”
24 Ocak Kararları ile tarım ürünlerini destekleme alımları sınırlandırılırken, gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırılmıştır. 24 Ocak Kararlarını rehber edinen siyasal iktidarlar aradan geçen 40 yılda çiftçiliği, tarımı ve hayvancılığı bitirmiştir. Patatesten soğana, buğdaydan samana, etten şekere neredeyse tüm tarım ve hayvancılık ürünlerinin ithal edildiği bir ülke yaratılmıştır.
“24 OCAK KARARLARI İÇİN 12 EYLÜL FAŞİST DARBESİ GERÇEKLEŞMİŞTİR”
24 Ocak Kararları işçilerin, emekçilerin tepkisi ile karşılanmış, işçi sınıfı emek düşmanı kararlara grevlerle yanıt vermiştir. Bu nedenle 24 Ocak Kararlarının hayata geçirilmesi, mimarlarının iş başına getirilmesi için 12 Eylül askeri darbesi gerçekleştirilmiştir. Bu kararların izinde yürüyen iktidarlar ise 40 yıl boyunca işçilerin, emekçilerin haklarını ortadan kaldıran baskıcı düzeni sürdürmüştür. 12 Eylül Anayasasından aldıkları güçle serbest piyasa ve özel yatırım önünde engel olarak gördükleri her türlü işçi, emekçi hakkı ve düzenleyici yasa önce esnetilmiş ardından adım adım ortadan kaldırılmıştır. İşçilerin, emekçilerin grev haklarını, sendikal hak ve özgürlüklerini kullanılması ‘OHAL’den istifade edilerek’ engellenmiştir.
“24 OCAK KARARLARIYLA ÜLKE KAYNAKLARI YERLİ YABANCI TEKELLERE PEŞ KEŞ ÇEKİLDİ”
4 bin 283 KESK’li sendikal hak ve özgürlükler, emek ve demokrasi mücadelesi verdiği için herhangi bir mahkeme süreci dahi işletilmeden sorgusuz, sualsiz, OHAL’den istifade edilerek işinden ve ekmeğinden edilmiştir.
24 Ocak dün değil bugündür! Kısacası 24 Ocak Kararları ile önü açılan; ülkenin tüm kaynaklarının yerli ve yabancı tekellere peşkeş çekilmesi, finansal liberalizasyona geçiş, reel ücretlerin eritilmesi, kamu işletmelerinin özelleştirilmesi, sendikal ve sosyal hakların tırpanlanması, kamusal malların piyasada fiyatlanması, vatandaşların eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinden parasız yararlanama haklarının gaspı gibi birçok hedefte aradan geçen 40 yıl içinde önemli mesafe kaydedilmiştir.
Dolayısıyla 24 Ocak Kararlarını ve bu kararlara ruhunu veren özelleştirmeden güvencesizleştirmeye, iş cinayetlerinden kamu hizmetlerinin tasfiyesine kadar pek çok saldırının hayata geçirildiği emek karşıtı düzeni konuşmak, anlamak dünü değil, bugünü konuşmak ve anlamaktır.
“KESK EMEK, DEMOKRASİ VE HALK KARIŞTI DÜZENE KARŞI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK”
Konfederasyonumuz tüm emekçilere 19. Yüzyıl kölelik koşullarından başka bir şey vaat etmeyen, sömürüden ve baskıdan beslenen emek, demokrasi ve halk karıştı düzene karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.
24 Ocak kararları sonrası neoliberal dönüşüm karaları uygulanırken aydınlarımıza gazetecilere demokrasi mücadelesi yürütenler yönelik karanlık eller faili meçhuller ile toplumu sindirmeye korku salmaya devam ediyorlar.
“GAZETECİ CİNAYETLERİ FAİLİ MEÇHULLAR TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK”
Ülkede her alanda yaşanan kirlenme ise sürüyor. Yolsuzluklar, vurgunlar artarak devam ederken demokrasi hala geniş yığınlar için bir düş… Yıllarca işlenen faili meçhul, bizce faili belli cinayetler ise raflarda tozlanmaya bırakıldı.
Gazeteci cinayetleri ve diğer bütün faili meçhul cinayetler açısından, Türkiye’nin sicilinin son derece bozuk olduğu bilinmektedir. Toplumu sindirmek üzerinden kamuoyunu şekillendirmek amacıyla işlenen faili meçhul cinayetlerin hep karanlıkta kalmış olması, Türkiye’nin siyasi tarihinde kara bir leke olarak var olmayı sürdürmektedir. Uğur Mumcu, Hrant Dink, Musa Anter, Ahmet Taner Kışlalı, Bahtiyar Aydın, Muammer Aksoy, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Vedat Aydın ve Metin Göktepe gibi gazeteci cinayetleri ve bu cinayetlerin arkasındaki güçler açığa çıkarılmadan, bu konuda samimi bir hesaplaşma ve yüzleşme yaşanmadan, Türkiye’nin alnına sürülen “kara leke” asla silinmeyecektir.
Uğur Mumcu cinayeti, tıpkı Hrant Dink ve diğer cinayetler gibi kimseyi ikna etmeyen bir soruşturma ve yargılama süreciyle örtbas edilme yoluna gidilmiş, gerçek katillerin ortaya çıkarılması yönündeki talepler göz ardı edilmiştir. Türkiye’de gazeteci cinayetlerinin çözülmesi bir yana üzerini kapatmaya çalışan bir devlet düzeni olduğu için özellikle muhalif gazetecileri hedef alan saldırılar hep güncelliğini korumaktadır.
Demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz onlarca aydınımızın katillerinin ve azmettirenlerin devletin derinliklerinde büyük bir ustalıkla gizlenmesi ile bugün gazetecilere yönelik baskılar arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır.
“DÜN ÖLDÜRDÜLER BUGÜN HAPSEDİYORLAR SUSTURMAYA ÇALIŞIYORLAR”
Tutuklu gazeteci sayısının yüze, gazeteciler hakkında açılan dava sayısının on bine yaklaştığı bir ülkede dün öldürülerek susturulan gazeteciler, bugün tutuklanarak, ceza yasalarının tehdidi altında çalışmak zorunda bırakılarak susturulmak istenmektedir.
Görevi başında öldürülen bütün gazetecilerin şahsında tüm katledilen aydınlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, gazeteci katillerinin ve arkasındaki güçlerin bir an önce ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz.
“BARIŞ DEMOKRASI MÜCADELEMİZ SÜRECEK”
Bizler, bu olayların unutturulmasına, karartılmasına asla rıza göstermeyeceğiz. Her türden toplumsal sorunun demokratik zeminlerde çözümünün önünü açmak için siyasal iktidar devlet içindeki bu yasadışı ilişkileri açığa çıkarmak ve failleri yargı önüne çıkarmak zorundadır. Bir emek örgütü olarak barış ve demokrasi mücadelesinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA