Rize özel idarenin adaletsizliğine yargı dur dedi - Nabız Gazetesi - Rize Haberleri, Artvin Haberleri,Karadeniz Haberleri,Kadın,Çevre,Bölge Haberleri,insan hakları,cinsellik,dünya,siyaset,emek

SON DAKİKA

Nabız Gazetesi – Rize Haberleri, Artvin Haberleri,Karadeniz Haberleri,Kadın,Çevre,Bölge Haberleri,insan hakları,cinsellik,dünya,siyaset,emek

Rize özel idarenin adaletsizliğine yargı dur dedi

Bu haber 08 Mayıs 2023 - 10:34 'de eklendi ve kez görüntülendi.
Rize özel idarenin adaletsizliğine yargı dur dedi

İYİ Parti Rize eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Öksüz, Rize İl Özel İdaresi Personel A.Ş.’ye su tesisat ustası alımı için başvurmuş, istenilen şartlara uygun olarak işe alınan 5 kişiden biri olduğunu, ancak İYİ Partili olduğunun öğrenilmesi üzerine işe başlatılmadığını öne sürerek Rize İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize idare mahkemesine açtığı davayı kaybeden Öksüz,” hukuk mücadelesinden vaz geçmeyeceğim” diyerek bu kez Samsun bölge idare mahkemesi 4.idari dava dairesine baş vurdu. Davayı inceleyen mahkeme Rize idare mahkemesinin aldığı kararın “hukuka uygunluğu görülmemiştir” denilerek davanın yeniden görülmesi için Rize idare mahkemesine geri gönderdi.

Kazanılmış hakkının gasp edildiğini kendi yerine diploması olmayan kişilerin işe alındığını belgeleriyle ispatladığını söyleyen Ali Öksüz başlattığı hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. Öksüz yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Rize İl Özel İdaresi Personel A.Ş. tarafından alacağı su tesisat ustası (5 kişi) alımı için ilan vermişti. İlanda en temel şart işe girmek için Endüstri Meslek Lisesi Sıhhi Tesisat bölümü mezunu olmak özel şartlar arasında sayılmıştı. Onlarca kişi başvuruda bulundu ve benimle beraber 5 arkadaş istenilen şartları yerine getirdik. Başvuru süresi sona erdiğinde Özel İdare sorumluları kazananların isimlerinin yer aldığı listeyi açıklamış ve kazanamayanların hangi gerekçelerle kazanamadığını çizelgede gerekçeleri ile belirtmişti. Başvuru ilanında evraklarda eksiklik halinde başvurunun kabul edilmeyeceği yazmasına rağmen elenen kişilere bu kez listeye itirazda bulunmak için süre verildi ve ardından uygun bulunan kişi sayısı 19’a çıkartıldı.

“DİPLOMASI OLMAYAN LİSTEYE GİRDİ BEN LİSTE DİŞİ KALDIM”

Özel idare yetkilileri daha önce açıkladıkları listede birinin lise diploması diğerinin ise ustalık diploması olmadığından bu isimleri listede yer almadı. Ardından neler yaşandı bilemiyorum ancak daha önce evrakları yeterli bulunmayan diplomaları yeterli olmayan isimler yeniden kuraya sokuldu bunlar kazandı ben ise liste dişi kaldım.

“MAHKEMEYİ KAZANSAN DA BURADA ARTIK ÇALIŞAMAZSSIN”

Bu yaşanan hukuksuz duruma ben itiraz ettim. Durumu Özel İdare sekreteri olan Erol Bıyık’a aktardım ve adaletsizlik yapıldığını dava açacağımı o gün söylemiştim. Erol Bıyık ise bana ‘Bu davayı mahkemede kazansan da geri dönemezsin bunu asla düşünme, İlk kez bu derece tertemiz insanlar işe aldık” demişti.

“GASP EDİLEN HAKKIMI ALMAK İÇİN DAVA AÇTIM”

O tarihlerde ben İYİ Parti Rize il yönetim kurulu üyesi olduğumu biliyordu. Bu durumdan kaynaklı beni almak istemediklerini düşünüyorum. Bende adaletin yerini bulması için elimdeki usulsüz belgelerle usulsüz işlem yaptıkları hatta en temel şart olan diploma olmasına rağmen diploması olmayan iki kişiyi işe aldıklarını belgeledim ardından belgelerle beraber bu idari işlemlerin yasalara aykırı olduğunu, gasp edilen hakkımı aramak için Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtım.”

“RİZE İDARE MAHKEMESİ BANA HAKSIZLIK EDİLMEDİĞİNE DAİR KARAR VERDİ.”

Ali Öksüz, Açtığım dava ile ilgili Rize idare mahkemesinin 23.01.2023 gün ve E: 2022/396, K: 2023/36 sayılı kararıyla ben haksız bulundum. Rize idare mahkemesi kararında ise “yapılan işe alımların usulüne uygun bir şekilde ilan edilerek gerekli şartları taşıyan adayların uygulamalı sözlü sınava tabi tutulduğu, davacıya yönelik olarak 6 komisyon üyesince yapılan değerlendirmeler açısından ise herhangi bir usulsüz durumun görülmediği; hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davamın reddine karar verildi” denildi.

“RİZE İDARE MAHKEMEİSNİN KARARINI SAMSUN İDARE MAHKEMESİNE İTİRAZ ETTİM KAZANDIM”

Öksüz, Rize idare mahkemesinin kendi aleyhine aldığı karar karşısında hukuk mücadelesinden vaz geçmediğini kararı  Samsun idare mahkemesine götürdüğünü ifade ederek samsun idare mahkemesinin kendi lehine karar verdiğini dava le ilgili Rize idare mahkemesi tarafından bilirkişi heyetinin oluşturulacağı ve yargılamanın yeniden yapılacağını ifade ederek “ben hukuk mücadelemden asla vaz geçmeyeceğim. Hak ettiğim bir hakkı açıkça Rize özel idaresi yetkileri gasp ettiler. Bu politik bir karardır. Ben AKP’li olsaydım bu haksızlığı yaşamazdım. Asla mücadelemden vaz geçmeyeceğim bu dava örnek bir dava olsun istiyorum haksızlığa uğrayan tüm yurttaşlarımız hakkını aramasını pes etmesini istemiyorum” dedi.

“KARARDA HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI SONUÇ VE KANAATİNE VARILMIŞTIR”

Ali Öksüz’ün   Rize idare mahkemesinin aldığı karara Samsun bölge idare mahkemesi 4.idari dava dairesine götürdü. Mahkemenin Öksüz lehine aldığı kararında şu görüşler eyer verdi;

“Bu durumda, gerekçeleriyle açıklandığı üzere, yargılama sonucu verilecek karardan doğrudan etkilenecek olan asil ve yedek isçi olarak belirlenen toplamda 10 kişiye davanın re ‘sen ihbarı gerektiğinden. Bu yola başvurulmaksızın verilen istinafa konu kararda hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varmıştır. Öte yandan, uyuşmazlığın esasına yönelik mahkemesince bir değerlendirme yapılabilmesi için 2577 sayılı Kanun’un 20. maddesindeki ara karar cihazı kullanmak suretiyle davalı idareden ve diğer ilgili yerlerden temin edilecek yargısal malzemeler dosyaya taşındıktan sonra bir karar verilmesi gerekmektedir.

“TESİSAT BÖLÜMÜ MEZUNU DİPLOMAYA RASTALNAMIŞTIR”

Bu kapsamda, öncelikle; su tesisat ustası alım ilanına binaen yapılan uygulama sınavı neticesinde 5 asil ve 5 yedek olarak belirlenen kişilerin, su Tesisat Ustası Alim ilanında belirtilen genel ve özel şartlar taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi için ilgili yerlere soru sorulması ve ilgili bilgi ve belgelerin onaylı ve okunaklı bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesi (Örneğin, ise alınan kişilerin başvuru evrakları incelendiğinde, ….isimli isçinin Endüstri Meslek Lisesi Sıhhi Tesisat Bölümü mezunu olduğuna dair bir belgeye rastlanmağa gibi bu kişinin eğitim durumuna ilişkin eklediği belgede, Açık Öğretim Lisesi öğrencisi olduğu ve donuk statüde olduğu belirtildiğinden ilgili işçi ve davalı idareden eğitim durumuna ilişkin belgenin istenilerek bu durumun netleştirilmesi: ….isimli isçinin Halk Eğittim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu mezunu olduğu, mezun olduğu bu okul itibariyle ilanda belirtilen Endüstri Meslek Lisesi Sıhhi Tesisat Bolumu mezunu olma şartını sağlayıp sağamadığını Milli Eğitim Bakanlığından sorulması :……isimli işçinin,  ilanda istenilen alanda ustalık ve kalfalık belgesinin bulunduğuna ilişkin belgenin dosyada bulunmadığı, şayet varsa, ustalık-kalfalık belgesinin istenilmesi. Yoksa da dosyaya ekli Milli Eğitim Bakanlığından alınan 14.07.2008 tarihli belgenin ustalık veya kalfalık belgesi yerine geçip geçemeyeceğinin (eşdeğer olup olmadığı) Milli Eğitim Bakanlığından sorulması; …..isimli isçinin, ilanda istenilen alanda ustalık ve kalfalık belgesinin bulunduğuna ilişkin belgenin dosyada bulunmadığı, şayet varsa ustalık-kalfalık belgesinin istenilmesi, yoksa da dosyaya ekli usta öğreticilik belgesinin ustalık veya kalfalık belgesi yerine geçip geçemeyeceğinin (eşdeğer olup olmadığı) Milli Eğitim Bakanlığından  sorulması, ayrıca bu kişinin ilanda belirtilen meslek kodunda çalışıp çalışmadığını Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından sorulması: ayrıca sınav sonucunda yedek olarak belirlenen 5 kişinin de başvuru dosyalarının incelenmesi suretiyle ilanda belirtilen şartlar, taşıyıp taşımadığı hususunda benzer şekilde ilgili yerlerden bilgi ve belge talep edilmesi gibi), işçi alımında asil ve yedek sırada bulunan isçilerin, ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı ortaya konulduktan sonra, yalnızca ilanda belirtilen şartları taşıyıp uygulamalı sınavda en yüksek ve en az geçer puan alarak sınavda başarılı kabul edilen asil ve yedek sırada bulunan isçilerin uygulamalı sınav videoları ile davacının sınav videosunun, eksiksiz şekilde temin edilmesinin ardından yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonucunda (çözümü uzmanlık bilgisini gerektiren uyuşmazlıkta bilirkişi incelemesi yaptırılarak karar verilmesi gerektiği açık olduğu gibi, bilirkişi incelemesi kapsamında sınav komisyonu üyeleri tarafından davacının uygulamalı sınavı değerlendirilirken eşit davranılıp davranılmadığı da ortaya konulmalıdır.) davacının başarısız saylamasına ilişkin islemin hukuki denetiminin yapılması gerektiği açıktır.

“RİZE İDARE MAHKEMESİNİN KARARI KALDIRILMASI”

Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulüne Rize idare Mahkemesi’nin 23/012023 E:2022/396. K:202336 sayılı kararın kaldırılmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Rize İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine, mahkemesince yeniden verilecek kararda yargılama giderleri hüküm altına alınacağından bu haliyle yargılama giderleri hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına, 2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin S. fıkrası uyarınca, 14/04/2023 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.” denildi

İşte o karar:

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA