betnis giriş
betnis
betnis
yakabet giriş
nisbar giriş
nisbar

FINDIKLI BELEDİYESİ İYİ PARTI FINDIKLI İLÇE BAŞKANINI YALANLADI

FINDIKLI BELEDİYESİ İYİ PARTI FINDIKLI İLÇE BAŞKANINI YALANLADI Gençağa KARAFAZLI Çağlayan Deresi üzerinde balık çiftliği bulunan ve Fındıklı belediyesi tarafından Fabrikasının çalıştırma Ruhsatı olmadığı belirtilen AKP Fındıklı İlçe yönetim kurlu..

FINDIKLI BELEDİYESİ İYİ PARTI FINDIKLI İLÇE BAŞKANINI YALANLADI
Son Güncelleme: Whatsapp

FINDIKLI BELEDİYESİ İYİ PARTI FINDIKLI İLÇE BAŞKANINI YALANLADI
Gençağa KARAFAZLI
Çağlayan Deresi üzerinde balık çiftliği bulunan ve Fındıklı belediyesi tarafından Fabrikasının çalıştırma Ruhsatı olmadığı belirtilen AKP Fındıklı İlçe yönetim kurlu üyesi Hasan Kuzuoğlu’nun balık çiftliği fabrikasının “gittim fabrikayı gezdim Fabrikanın hiçbir eksiği yoktur.Fabrikanın ruhsatı da vardır” şeklinde açıklamalar yapan ve AKP ilçe yöneticisi Kuzuoğlu’nun yanında olduğunu belirten Fındıklı İyi Parti ilçe başkanı Soyhan Köseoğlu’nu Fındıklı belediyesi yalanladı.
Fındıklı belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan ve İyi Parti ilçe başkanının gerçeğe aykırı kamuoyunu yanıltan açıklamalar yaptığı belirten yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi.
“KAMUOYUNU YALAN VE YANLIŞ BİLGİLERLE ALDATMA GİRİŞİMİNİ KINIYORUZ”
“İlçemizde bir siyasi parti ilçe başkanının, belediyemizden bilgi alma gereği bile duymadan bir firmayla ilgili kamuoyunu yalan ve yanlış bilgilerle aldatma girişimini kınıyoruz.
“KAMUOYUNA DUYURULUR” başlığıyla yine belediye başkanımızı ve çalışmalarımızı hedef alan bir yazı yayınlamıştır. Son zamanlarda CHP belediyelerinin çalışmalarını yalan ve yanlış bilgilerle karalayarak küçük düşürmeye çalışma yarışına katılmış olduğunu üzülerek görmekteyiz.
“TEK TARAFLI ART NİYETLİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTIR”
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: “Kendim özellikle gidip fabrikayı gezdim, son sistem arıtma tesisi mevcut. Fabrikanın hiçbir eksiği yok her şeyi yasalara göre yapılmış ve ruhsatı da alınmış.” ifadesinin tek taraflı bilgilenme ile söylenmiş art niyetli bir duyuru olduğunu düşünüyoruz.
Sürekli yapılan algı oyunlarıyla halkımızın yanlış bilgilendirilmeye çalışılması üzerine bu konu ile ilgili açıklama yapma gereği duyduk. Dileriz ki ilk ve son açıklamamız olur. Çünkü normal olarak tüm belediyelerde ve kurumlarda işletme açma süreçleri bu şekilde gerçekleşmekte, eksiklerini tamamlayan işletmeler ruhsatını alarak işletme hayatına geçmektedir.
Gelelim belediyemizle ilgili yalan yanlış iftiralara;
“ÇAĞRILARIMIZA RAĞMEN GELMEDİ RUHSATSIZ OLDUĞU İÇİN CEZA YASA GEREĞİ YAZILDI”
Firma, 13.11.2017 tarih 1953 kayıt sayılı dilekçe ile fabrika inşaatı yapılacak parsellerin Sanayi Alanı olarak planlanması için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi belediyemize sunulmuştur. 01.03.2018 tarih E.258 sayılı yazımız ile plan teklifi 12 adet kurumun görüşlerine sunulmuş ve kurum görüşleri doğrultusunda düzeltmeler yapılan plan teklifi 06.06.2018 tarih 57 nolu Belediye Meclisi kararı ile onaylanmıştır.
Planın onaylanmasının ardından İNŞAAT RUHSATI ALINMAKSIZIN inşasına başlanan kaçak fabrika binası belediyemize yapılan şikâyetler üzerine, İmar Müdürlüğümüz tarafından yerinde incelenmiş, 18.04.2019 tarihinde tutanak tutularak mühürlenmiştir. Firma yetkilisi o süreçte belediye meclis üyesidir. Yetkilinin gerekli yasal prosedürleri tamamlaması gerekirken uyarılarımızı dikkate almayarak kendi bildiği yasa dışı yolları tercih etmiştir.
Bunun üzerine 24.04.2019 tarih 23 nolu Belediye Encümen kararı ile 62.933,49 TL imar para cezası verilmiştir.
“HERKES EŞİT HAKLARA SAHİPTİR”
Kaçak fabrika inşaatının bulunduğu parsellerin tevhidini ve bedelsiz terklerini içeren parselasyon dosyası 24.05.2019 tarihli dilekçeleri ile tarafımıza iletilmiş ve 28.05.2019 tarih 33 sayılı Belediye Encümen kararı ile onaylanarak tescillenmek üzere 31.05.2019 tarih E.586 sayılı yazımız ile Fındıklı Kadastro Birimine gönderilmiştir.
“AKSİ BELGESİ OLANLAR BELGEYİ ORTAYA KOUSUNLAR”
(Bizlerin kasıtlı olarak engel oluşturduğunu ifade edenler ve sosyal medyada yandaşlarının sürekli olarak belediyemizi karalamasını hiç önemsemeyerek kurum ciddiyeti ile herkesin eşit haklara sahip olduğunu bir kez daha belirtelim. -Burada tarihleri halkımızın dikkatlice takip etmesini öneriyoruz. Yandaşların veya anlamak istemeyerek yalan iftiralarla bizlere nasıl çamur attıklarını göreceksiniz. Tüm belgeler belediyemizde kayıtlıdır. Bizler belgelerimizle anlatıyoruz. Aksi belgesi olanlar belgelerini ortaya koymalıdır).
BİRGÜNDE İNŞAAT RUHSATI VERDİK”
23.08.2019 tarihli dilekçe ekinde belediyemize sunulan evraklar ve projelere istinaden inşaat ruhsatı verilmesi talep edilmiş ve bir gün içerisinde, 24.08.2019 tarih H-75/2019-24 nolu inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.
03.06.2020 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan) talebinde bulunulmuş olup 08.06.2020 tarihinde yazılan yazımız ile eksiklikler ve aykırılıklar taraflarına bildirilmiştir. Ancak bugüne kadar bu eksikliklerin tamamlandığına dair bir geri bildirimde bulunulmamıştır.
“HALA İMZA ATMALARI İÇİN BEKLENMEKTEDİR”
ARADAN GEÇEN BUNCA ZAMANA RAĞMEN 25.11.2020 tarihinde Şantiye Şefi Değişikliği nedeni ile isim değişikliği ruhsatı talebinde bulunmuşlardır. İsim değişikliği ruhsatı belediyemizce düzenlemiş olup, yapı sahibi, müteahhit ve müelliflerin belediyemize gelip imza atmaları beklenmektedir. İsim değişikliği ruhsatının onayından sonra projeye aykırı yapılan eklentiler için ilave yapı ruhsatı düzenlenecek sonrasında da Yapı Kullanma İzin Belgesi verilecektir. Yapı Kullanma (iskan) aldıktan sonrasında ise işletmeyi faaliyete geçirebilmesi için İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması gerekecektir.
“ESNEKLİK GÖSTERİLDİ 1 AYDIR GELEN YOK”
Hal böyle iken, ilgili firmanın mimarı belediyemize gelmiş ve aslında yasal olmayan teklifte bulunmuş olmasına rağmen (Proje müelliflerinin ilçe dışında olması ve belediyemize gelme koşullarının zayıf olması nedeni ile resmi evrakın kendilerine veya noter yoluyla verilerek imzaların tamamlanması talep etmişlerdir.) esneklik gösterilmiş firma yetkilisinin ve gelebilecek olan müelliflerin öncelikle belediyemize gelerek imzaların tamamlanması istenmiştir. Ne yazık ki belediyemize bir aydır ne firma yetkilisi ne de müellifler gelmiştir.
“SİYASETİN GÜCÜNÜ ARKASINA ALIP EMEKÇİLERİ BAHANE EDİYOR”
31 Mart 2019 tarihinden sonra tarafımızdan yapılması gereken tüm işlemler ivedilikle ve kurum sorumluluğunda yapılmışken, ilgili firma, siyasetin gücünü arkasına alıp ve işletmede çalışan emekçi kardeşlerimize iş vermiş olmayı da bahane ederek gerekli yasal prosedürleri yerine getirmemektedir. Bunu yapmak yerine asılsız, yalan ve yanlış bilgilerle belediyemizi, personelimizi ve başkanımızı suçlamaktadır. Buna çanak tutan siyasiler de aynı eylemi yapmış olmaktadır.
KÜLHANBEYİ EDASIYLA SİYASETİN GÜCÜNÜ KULLANARAK, KAFAMA GÖRE DAVRANIRIM, KİMSE İŞLETMEME DOKUNAMAZ ŞEKLİNDE HAREKET EDEMEZ”
İşletme sahibi, gerek işletmenin gerekse de çevre ilişkilerin düzgün gitmesi için gayret gösterir. Gerekli yasal zorunluluklarını yerine getirmeye çalışır. Yerine getiremediği bir durum oluşunca da gerekçelerini açıklar ve kurumlar kendilerine gerekli kolaylıkları sağlarlar. En azından biz Fındıklı Belediyesi olarak bunu yaparız. Aksi halde külhanbeyi edasıyla siyasetin gücünü kullanarak, çalışanların emeklerini konu ederek ben kafama göre davranırım, kimse işletmeme dokunamaz şeklinde hareket edemez. Zira hiç kimse yasaların üzerinde değildir.
“İSTEYEN TÜM YURTTAŞLAR BELGELERİ İNCELEYEBİLİR”
Belediyemiz bu işletme ortada yokken başka bir işletme de (ki önemli sayıda istihdam sağlamaktadır) ruhsatsız işlem yapmak istediğinde yasalar çerçevesinde mühürleme işlemi yapmış ve cezaları kesmiştir. İsteyen tüm yurttaşlarımız bu belgeleri de inceleyebilir.
Bilinmelidir ki tüm bilgi ve belgeler halka ve ilgi duyan herkese açıktır.
“SİYASİ VE KİŞİSEL HÜSÜMET SÜRDÜREREK USÜLSÜZ İŞLERE GİRİŞMEKTE”
Gereklerini yerine getirerek ruhsat sürecini tamamlama olanağı varken, Fındıklı Belediye Başkanı ile siyasi ve kişisel husumet sürdürerek gündeme getirilen başka bir konu ise şimdiye kadar hiçbir anlaşmazlık yaşanmayan fabrikanın bulunduğu alanın belediye sınırlarından çıkarılarak Çağlayan Köyüne bağlanmak istenmesidir. Bunun için usulsüz işlere girişmişlerdir. Çağlayan Köyü ile sınır uyuşmazlığı olduğu iddiasıyla yıllardır belediyemiz dahilinde olan Tatlısu, Aksu ve Ilıca Mahallelerine bağlı vatandaşlara ait tarım arazilerini de içini alarak ilgili fabrikayı köy sınırlarına almaya çalışmaktadırlar.
“KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK. HELE DE İNSAN EMEĞİNE ASLA SAYGISIZLIK YAPMADIK”
Değerli Fındıklı halkı;
Fındıklımıza kamu kaynaklarından ayrılan pay ile MECİ kültürü içinde hizmet ederek elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hizmeti sunarken asla partizanca davranmadık ve hiçbir ayrım yapmadık. Siyasetinden dolayı kimseyi ötekileştirmedik. Hele de insan emeğine asla saygısızlık yapmadık.
“SORUMLULUĞUMUZU HER ZAMAN ADİL VE HALKTAN YANA KULLANDIK”
İşsizliğin arttığı ve yaşamlarımızın daha da zorlaştığı bu pandemi döneminde emekçi kardeşlerimizi zor durumda bırakacak hiçbir davranışı biz geliştirmeyiz. Yasaların bize vermiş olduğu yetki ve sorumluluğumuzu her zaman adil ve halktan yana kullanacağımızı Fındıklı halkı bilmektedir.
“YALAN VE YANLIŞ FINDIKLI HALKININ HUZURUNU BOZMADAN İMZA ATMALARI GEREKİR”
İşin çevresel boyutu bir yana, artık yalan ve yanlış bilgilerle Fındıklı halkının huzur ortamını bozmaya giden bu sürecin bir an önce tamamlanması için, firma yetkililerince -başka yollara başvurmaya gerek duymadan- eksiklerini tamamlamasını ve belediyemize gelerek imza atmalarını diliyoruz.”

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.