RTEÜ REKTÖRÜ KARAMAN RİZE NABIZ HABERE TAHAMMÜL EDEMİYOR 3 HABERİMİZE DAHA ERİŞİM YASAĞI haberimiz mahkeme kararıyla kaldırılmıştır - Nabız Gazetesi - Rize Haberleri, Artvin Haberleri,Karadeniz Haberleri,Kadın,Çevre,Bölge Haberleri,insan hakları,cinsellik,dünya,siyaset,emek

SON DAKİKA

Nabız Gazetesi – Rize Haberleri, Artvin Haberleri,Karadeniz Haberleri,Kadın,Çevre,Bölge Haberleri,insan hakları,cinsellik,dünya,siyaset,emek

RTEÜ REKTÖRÜ KARAMAN RİZE NABIZ HABERE TAHAMMÜL EDEMİYOR 3 HABERİMİZE DAHA ERİŞİM YASAĞI haberimiz mahkeme kararıyla kaldırılmıştır

Bu haber 08 Temmuz 2021 - 16:02 'de eklendi ve kez görüntülendi.
RTEÜ REKTÖRÜ KARAMAN RİZE NABIZ HABERE TAHAMMÜL EDEMİYOR 3 HABERİMİZE DAHA ERİŞİM YASAĞI haberimiz mahkeme kararıyla kaldırılmıştır

bu haberimiz mahkeme kararıyla kaldırılmıştır..

T.C. RİZE SULH CEZA HÂKİMLİĞİD. İş. No : 2022/896 D.İş
T.C.
RİZE
SULH CEZA HÂKİMLİĞİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO: 2022/896 D.İş
HAKİM: Ahmet SAĞIR 190235
KATİP: Kadriye YÜCESAN 149146
Başvuru sahibi Serkan HACICAFEROĞLU’nun 17/03/2022 havale tarihli dilekçesi Hâkimliğimize
gelmekle talep tetkik edildi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Başvuru sahibi dilekçesinde özetle;
https://www.bursadabugun.com/haber/tacizle-suclanan-bolum-baskani-gorevden-alindi-1422850.html

Tacizle suçlanan RTEÜ Spor Yüksek Okulu Bölüm Başkanı görevinden alındı


https://kuzeytv.org/rteu-taciz-iddiali-akademisyen-hacicaferoglu-gazeteci-karafazli-hakkinda-sucduyurusunda-bulundu/
https://www.tamgaturk.com/bir-taciz-haberine-daha-erisim-engeli-getirildi/33909/
https://trhaber5.blogspot.com/2021/06/tacizle-suclanan-rteu-spor-yuksek-okulu.html


https://kuzeytv.org/rteu-taciz-iddiali-akademisyen-hacicaferoglu-gazeteci-karafazli-hakkinda-sucduyurusunda-bulundu/
https://rizenabiz.com/rteu-rektoru-karaman-rize-nabiz-habere-tahammul-edemiyor-3-haberimize-dahaerisim-yasagi/
https://serbestgorus.com/2021/06/tacizle-suclanan-rteu-spor-yuksek-okulu-bolum-baskani-gorevindenalindi/

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde öğrencilerin, taciz ve kasıtlı olarak düşük not verme gerekçeleriyle şikayetçi olduğu akademisyen Doç. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu, Rektör Hüseyin Karaman tarafından bölüm başkanlığına atandı from Turkey


_%C3%B6%C4%9Frencilerin/
https://ms-my.facebook.com/gazeteduvar/posts/3930233077105861
Adlı internet sayfalarında hakkında olumsuz yönde yazılan içeriklerine erişimin engellenmesi ve içerikten
çıkarılmasını Hakimliğimizden talep etmiştir.
İlgili mevzuat hükmü olan 5651 sayılı Kanunun 9.maddesinde; ”İnternet ortamında yapılan yayın içeriği
nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik
sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından
çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de
isteyebilir.
– İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin
talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.
– İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklan ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda
hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.
– Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik
hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin
engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik
erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin
engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek
kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.”
şeklinde düzenleme olduğu bilinmektedir.
Buna göre erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanma şartları;
– İnternet ortamında yapılan bir yayın olması,
-Yapılan yayın içeriği nedeniyle, gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların “kişilik haklarının” ihlal
edilmesidir.
5651 Sayılı Yasanın 9. Maddesi gereği internet ortamında yapılan yayın içeriğinin engellenmesi için dosya
kapsamı itibari ile başvurucunun kişilik hakkı ihlal edilmesinin zorunlu koşulmuş olması nedeni ile yayın
içeriklerinde böyle bir bulgunun varlığının araştırılması ve saptanması yoluna gidilmelidir.
Başvurucu, URL’si bildirilen yazılı paylaşım ile şahsı ile alakası olmayan olaylardan bahsedilerek asılsız
iddialara yer verildiğini, paylaşım sahiplerinin amacının kendisini karalamak olduğunu, kişilik haklarının ve
akademik itibarının zedelendiğini iddia ve ilgili URL adreslerine erişimin engellenmesini talep etmektedir.
Paylaşım içerikleri incelendiğinde; başvurunun adı ve akademik unvanı zikredilerek ” öğrencileri taciz
ettiği, mobingde bulunduğu, sınavlarda öğrencilere düşük not verdiği, buna rağmen idari birimde bölüm
başkanı yapıldığı ve görevinden alındığı” şeklinde başvurucu hakkında internet sitesi üzerinden düşünce
açıklamak şeklinde paylaşım ve haber yapıldığı anlaşılmıştır.
Başvurucunun erişiminin engellenmesi istediği URL’si belirtilen 11 adet internet sitesi paylaşımı ve
dosyaya sunulan çıktıları ile UYAP internet bağlantısı ve Hakimin kurum bilgisayarı üzerinde yapılan
incelemede, başvurucu hakkında bir takım bilgilerin paylaşıldığı anlaşılmıştır.
Talebin değerlendirilmesinde; haber ve paylaşım içeriklerinin Anayasanın 26. Maddesi ile korunan
düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin ötesinde, kaynağı belli olmayan bir takım veriler sunduğunu,
içerik sahibinin isimleri haberin ilgili bölümlerinde belirtilen kişilere karşı gerçekleştirildiğini iddia ettiği fiil
yönünden soruşturma makamlarına haber verilmesi gerekir iken, alenen suç isnadı içeren paylaşımlarda
bulunduğu, liyakat yönü ile getirilen eleştirinin suç isnadı ile bağdaştırıldığı, düşünce ve haber içeriğinin
eleştirel boyutun ötesinde başvurucunun toplum ve kurumlar arası hiyerarşideki yeri gözetildiğinde kişilik
haklarının zedeleyici üslup ve tarzda olduğu, haberin veriliş ve yazılış biçiminin başvurucunun konumu ve
akademik itibari da gözetildiğinde kamu yararı ve toplumsal ilgi yönü ile duyarlılığın ötesinde başvurucu ve
mensubu olduğu kurum üzerinde olumsuz algı uyandırma çabasına yönelik olduğu, bu haliyle düşünceyi
açıklama- basın ve yayın hürriyeti ile başvurucu kurum ve yöneticilerin kişilik hakları arasında adil
dengenin başvurucu kurum aleyhine bozulduğu, başvurucu kurumun akademik şeref ve itibarının korunması
üzerindeki hakları gözetildiğinde, başvurucu kurum vekilinin talebinin kabulü ile düşünceyi açıklama ve
yayma hürriyeti karşısında, başvurucunun şahsi ve akademik kişilik haklarının korunmasına üstünlük
tanınması gerektiği hususunda tam bir vicdani kanaate varıldığından 3 kalemde belirtilen url adreslerinin
internet içeriklerinin yayından çıkarılmasına, diğer url adresleri bakımından ise talep konusu URL adresleri
hakkında Hakimliğimizin 2021/2246 ve 2021/3148 ve 2021/3792 değişik iş sayılı kararlar ile karar
verildiğinden reddine dair aşağıdaki şekilde karar kurulması cihetine gidilmiştir.
KARAR:Nedenleri yukarıda açıklandığı üzere;
1-Başvuru sahibi Serkan HACICAFEROĞLU’nun talebinin KABULÜNE, internet ortamında yayın yaparak
ilgili kişinin kişilik hakkını ihlal ettiğine kanaat duyulan;
https://rizenabiz.com/rteu-rektoru-karaman-rize-nabiz-habere-tahammul-edemiyor-3-haberimize-dahaerisim-yasagi/
https://serbestgorus.com/2021/06/tacizle-suclanan-rteu-spor-yuksek-okulu-bolum-baskani-gorevindenalindi/
https://ms-my.facebook.com/gazeteduvar/posts/3930233077105861
URL uzantılı yayınların 5651 sayılı Yasanın 9/1-3 maddesi uyarınca İNTERNET YAYIN İÇERİĞİNDEN
ÇIKARILMASINA,
– Kararın gereği için Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilmesine,
– 5651 Sayılı Kanunun 9/10. Maddesi gereğince erişimin engellenmesine karar verilen yukarıdaki internet
adresleri ile başvurucu Serkan HACICAFEROĞLU’nun isminin İLİŞKİLENDİRİLMEMESİNE, bu
durumun erişim sağlayıcığı birliği tarafından talep gibi Google ve Yandex isimli arama motorlarının
bildirilmesine,
2-https://www.bursadabugun.com/haber/tacizle-suclanan-bolum-baskani-gorevden-alindi-1422850.html

Tacizle suçlanan RTEÜ Spor Yüksek Okulu Bölüm Başkanı görevinden alındı


https://kuzeytv.org/rteu-taciz-iddiali-akademisyen-hacicaferoglu-gazeteci-karafazli-hakkinda-sucduyurusunda-bulundu/
https://www.tamgaturk.com/bir-taciz-haberine-daha-erisim-engeli-getirildi/33909/
https://trhaber5.blogspot.com/2021/06/tacizle-suclanan-rteu-spor-yuksek-okulu.html


https://kuzeytv.org/rteu-taciz-iddiali-akademisyen-hacicaferoglu-gazeteci-karafazli-hakkinda-sucduyurusunda-bulundu/

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde öğrencilerin, taciz ve kasıtlı olarak düşük not verme gerekçeleriyle şikayetçi olduğu akademisyen Doç. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu, Rektör Hüseyin Karaman tarafından bölüm başkanlığına atandı from Turkey


_%C3%B6%C4%9Frencilerin/
uzantılı yayın içeriğine yönelik Hâkimliğimizin 2021/2246 D.iş, 2021/3792 ve 2021/3148 D.iş sayılı
kararları ile erişimin engellenmesine karar verildiğinden bu adrese ilişkin erişimin engellenmesi talebinin
REDDİNE,
3-Kararın bir suretinin başvurucuya tebliğine,
4-Yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Hakimliğimize
veya eşdeğer Hakimliklere verilecek dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi
surtiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.17/03/2022
Katip 149146
¸e-imzalıdır
Hakim 190235
¸e-imzalıdır

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA